Späť na Kovania a doplnky na dvere

Stavače dverí

Stavače dverí s gumovým dorazom slúžia na mechanické zaistenie dverí v ľubovoľnom uhle otvorenia.