Späť na Štítové kľučky na vchodové a bezpečnostné dvere

Kľučky na spevnených oválnych úzkych štítoch bez prekrytia vložky