Späť na QR - ČÍSLICE A PIKTOGRAMY

QR - SRA - ČÍSLICA A PÍSMENO - 120